Aankoop gedeelte van een perceel

Dit artikel gaat in op de mogelijkheden om kosten te besparen bij de aankoop van een gedeeltelijk kadastraal perceel.

Als u een registergoed (bijvoorbeeld een woonhuis of een perceel grond) koopt, dan is daarvoor een notariële akte vereist. Met de inschrijving van die akte gaat de eigendom van het registergoed over. Het kadaster brengt daarvoor inschrijvingskosten in rekening.

Betreft de aankoop een gedeelte van een kadastraal perceel, dan zijn daarnaast ook nog uitmetingskosten verschuldigd.

Indien bij de akte een gedeelte van een kadastraal perceel wordt overgedragen, bedragen de uitmetingskosten € 1.200,–.

Deze hoge kosten kunnen wellicht vermeden worden door:

  • het perceel vooraf uit te laten meten; danwel
  • het perceel vooraf voorlopig te laten splitsen.

Bij vooraf uit laten meten wordt het perceel door het Kadaster, na aanwijzing van partijen, voorafgaande aan de akte gesplitst. Het over te dragen gedeelte van het perceel krijgt daarmee een nieuw perceelsnummer. Echter, vooraf uit laten meten is niet altijd het meest gunstig qua kosten. Ook moet u rekening houden met een verwerkingstijd van om en nabij 20 werkdagen.

Voorlopige splitsing houdt in dat het aan te kopen gedeelte een voorlopig nieuw perceelsnummer krijgt. Dat voorlopig perceel kan vervolgens worden overgedragen. Het uitmeten vindt vervolgens ná de overdracht plaats, Daarbij is ook aanwijzing door partijen vereist.

Overweegt u de aankoop van een gedeeltelijk kadastraal perceel dan adviseren wij u om dat geruime tijd van te voren met ons te bespreken zodat voor u de meest optimale vorm kan worden gekozen.

 

 

 

Gerelateerde posts

Energielabel

Energielabel

Als je je woning verkoopt, heb je een definitief energielabel voor die woning nodig. Dat lijkt een betrekkelijk nieuwe regeling, maar toch heeft...

Geplaatst