Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling: hoe gaat dat eigenlijk ?

Vaak gaat vermogensoverheveling vanzelf: na overlijden van iemand, gaat diens vermogen over naar zijn erfgenamen.

Als het een positief vermogen is, zijn de erfgenamen er blij mee. Als het een negatief vermogen is, zullen de erfgenamen er niets mee te maken willen hebben.

Omdat er bij de vanzelfsprekende vermogensoverheveling na overlijden, erfbelasting betaald dient te worden, kunt u er voor kiezen zelf de regie te nemen en alvast vermogen over te hevelen tijdens leven.

Door tijdens leven vermogen over te hevelen, kunt u dus de heffing van erfbelasting -belasting na overlijden- verminderen.

Omdat de erfbelasting geheven wordt bij de erfgenamen, is het overhevelen van vermogen tijdens leven vooral gunstig voor degenen die later erven: de erfgenamen hoeven dan minder belasting te betalen.

Degene die tijdens leven vermogen overhevelt -de schenker- heeft er zelf wat aan doordat zijn vermogen lager wordt en hij mogelijk zelf minder vermogensbelasting of eigen bijdragen hoeft te betalen. Verder zit de lol voor de schenker er in dat hij ziet hoe zijn erfgenamen nu al van de schenkingen genieten.

Een paar voorbeelden van vermogensoverheveling tijdens leven:

  • geld schenken
  • bezittingen schenken
  • schulden kwijtschelden
  • tegoedschrijvingen

Schenken van geld is de eenvoudigste manier: u maakt geld over op een bankrekening of u geeft het geld contant.

Blijft het bedrag voor kinderen onder de 5.320 euro per jaar dan hoeft er geen schenkbelasting betaald te worden.

Als een kind een woning koopt om er zelf in te gaan wonen of onderhoud aan zijn eigen woning pleegt, dan mag u aan uw kind dit jaar zelfs 100.000,– euro vrij van schenkbelasting geven. Er zijn nog enkele voorwaarden waaraan u moet voldoen, wil de schenking van 100.000,– vrijgesteld zijn van schenkbelasting.

Voor alle andere personen is een bedrag van 2.129,– per jaar vrij van schenkbelasting.


Als u een eigen bedrijf hebt, is het op dit moment fiscaal aantrekkelijk om het bedrijf te schenken: immers, over een bedrag van ong. 1 miljoen euro hoeft geen schenkbelasting betaald te worden. Boven dat bedrag geldt een vrijstelling van 83% en wordt over 17% schenkbelasting berekend.

U kunt het bedrag dat u niet aan belasting hoeft te betalen, dan blijven gebruiken om uw bedrijf te runnen zoals voor het betalen van uw medewerkers en het doen van de nodige investeringen.

Aan deze bedrijfsopvolgingsfaciliteit zit overigens een aantal voorwaarden, zodat u zonder goed advies van een accountant en fiscalist niet zomaar een bedrijf kunt schenken.


Voor tegoedschrijvingen wordt vaak gekozen om tijdens leven vermogen over te hevelen als u een groot deel van uw vermogen vast heeft zitten, bijvoorbeeld in uw huis.

Met de tegoedschrijvingen -ook wel schenkingen op papier of schuldigerkenningen uit vrijgevigheid genoemd- erkent u een bepaald bedrag schuldig en zolang u dat bedrag niet uitbetaalt, betaalt u daarover 6% rente aan degene aan wie u het bedrag ‘op papier’ heeft geschonken.


Als u meer wilt weten over vermogensoverheveling, kunt u een afspraak maken op ons kantoor

via telefoon: 073 – 503 2255 of via e-mail: info@wedn.nl

 

 

 

Gerelateerde posts

Omzetbelasting

Bij het overdragen van een bedrijfspand is de omzetbelasting (btw) één van de onderwerpen die de aandacht verdient. Hoe gaat het in zijn werk ? De...

Geplaatst