Levenstestament

Levenstestament

Behalve een testament kunt u ook een levenstestament opmaken.

Het verschil tussen een testament en een levenstestament:

 • in een testament regelt u wat u wil dat er gebeurt ná uw overlijden
 • in een levenstestament regelt u wat u wil dat er gebeurt tijdens uw leven als u wilsonbekwaam bent en zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen

Voorbeelden van wilsonbekwaamheid:

 • tijdelijke wilsonbekwaamheid: als u tijdelijk bent opgenomen in een revalidatiecentrum om te herstellen van een ziekte
 • langdurige wilsonbekwaamheid: als er door de ziekte van Alzheimer geen vooruitzicht is dat het beter wordt

In een levenstestament geeft u volmacht aan iemand die u vertrouwt en die namens u beslissingen mag nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent.

Degene die de volmacht krijgt, wordt de gevolmachtigde genoemd.

Veelvoorkomende taken voor een gevolmachtigde zijn:

 • Het regelen van bankzaken
 • Het beleggen van vermogen
 • De aan- en verkoop van onroerend goed
 • Het aanvaarden of verwerpen van erfenissen
 • Het doen van schenkingen

Naast het vastleggen van de volmacht kunt u in het levenstestament ook bepalen wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Voorbeelden van wensen die u kunt vastleggen:

 • wie namens u mag overleggen met zorgverleners zoals de huisarts
 • wie uw medische gegevens mag inzien
 • praktische zaken zoals de verzorging van uw huisdieren
 • het laten verwijderen van profielen op sociale netwerken
 • aan wie er schenkingen gedaan mogen worden

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan info@wedn.nl

 

Gerelateerde posts

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

De bedrijfsovername markeert een belangrijk punt in iemands leven: de start van iets nieuws voor de koper het afscheid van iets wat opgebouwd is...

Geplaatst