Grote schenking € 100.000,–

Grote schenking € 100.000,–

Tot en met 31 december 2019 is er de mogelijkheid om belastingvrij € 100.000,– te schenken.

De eerste voorwaarde voor het doen van deze belastingvrije schenking is dat degene die de schenking ontvangt -de begiftigde- ten minste 18 jaar is en jonger dan 40 jaar.

De tweede voorwaarde is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning.

De derde  voorwaarde is dat in de aangifte een beroep moet worden gedaan op de vrijstelling.

De eerste voorwaarde:

De begiftigde is ten minste 18 jaar en jonger dan 40 jaar.

Dat wil zeggen als de begiftigde morgen 40 jaar wordt, kan hij vandaag nog de belastingvrije schenking ontvangen.

Of de begiftigde een kind is, een kleinkind, een nichtje of een kind van de buurman maakt niet uit: iedereen die ten minste 18 jaar is en jonger dan 40 jaar mag een belastingvrije schenking van € 100.000,– ontvangen.

Er is zelfs een verruiming: als de begiftigde zelf al 40 jaar of ouder is, maar zijn partner is nog geen 40 jaar dan mag ook de belastingvrije schenking gedaan worden aan de persoon die al 40 jaar is geweest. De begiftigde leent dan als het ware de leeftijd van zijn partner.

De tweede voorwaarde:

De schenking wordt besteed aan de eigen woning.

De eigen woning is in dit verband de woning die de begiftigde als eigen woning voor box 1 voor de inkomstenbelasting opgeeft.

De schenking moet worden gebruikt voor:

-aankoop van de eigen woning

-verbetering of onderhoud van de woning

-de aflossing van de eigen woningschuld (=hypotheekschuld)

Onder eigen woning wordt ook verstaan: de woning die in aanbouw is en waarvan de bouwwerkzaamheden begonnen zijn. Schenken voor de aankoop van alleen een perceel bouwterrein is dus niet voldoende.

De derde voorwaarde:

In de aangifte wordt een beroep gedaan op de vrijstelling. De schenkingsaangifte moet worden ingediend uiterlijk 1 maart volgend op het kalenderjaar waarin de schenking is gedaan. Stel je krijgt een schenking in het jaar 2018 dan moet je uiterlijk 1 maart 2019 de aangifte bij de belastingdienst hebben ingediend.

Spreiden over 3 kalenderjaren:

De schenking van € 100.000,– mag worden gegeven gespreid over 3 kalenderjaren (2017-2018 en 2019), waarbij de laatste schenking uiterlijk 31 december 2019 moet zijn gedaan.

Stel je schenkt in het jaar 2018 € 30.000,– en verwacht in het jaar 2019 een uitkering van een levensverzekering van € 100.000,– dan mag je in het jaar 2019 nog eens € 70.000,– schenken, mits uiteraard aan de 3 voorwaarden is voldaan.

Stel je ontvangt in het jaar 2018 € 100.000,– dan mag je het ook spreiden over meerdere kalenderjaren:

je kunt van dat bedrag in het jaar 2018 € 30.000,– besteden aan renovatie van je huis en nog eens € 30.000,– aan aflossing van je eigen woningschuld, terwijl je in het jaar 2019 de resterende € 60.000,– ook mag gebruiken voor je eigen woning bijvoorbeeld voor het aflossen van je eigen woningschuld.

 

Gerelateerde posts

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

De bedrijfsovername markeert een belangrijk punt in iemands leven: de start van iets nieuws voor de koper het afscheid van iets wat opgebouwd is...

Geplaatst
Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling: hoe gaat dat eigenlijk ? Vaak gaat vermogensoverheveling vanzelf: na overlijden van iemand, gaat diens vermogen over naar...

Geplaatst