EXECUTEUR IN EEN NALATENSCHAP

EXECUTEUR IN EEN NALATENSCHAP

Wanneer is iemand executeur in een nalatenschap ?

Als iemand overlijdt, kan het zijn dat hij een testament gemaakt heeft.

In zo’n testament kunnen verschillende zaken worden opgenomen.

Meestal legt de overledene -de erflater- in zijn testament vast wie de erfgenamen zijn.

Vaak ook wordt er een executeur benoemd in het testament.

Als u als executeur bent benoemd, is aan u de keuze of u de executele aanvaardt of niet.

Dus als u als executeur bent benoemd in een testament en u heeft de executele aanvaard, dan bent u executeur in een nalatenschap.

 

Verschillende soorten executeur

De erflater kan een executeur verschillende bevoegdheden geven.

Gekscherend wordt er wel gesproken over executeurs met een ster, twee sterren of drie sterren.

 

Wat zijn de normale bevoegdheden en taken van een executeur -de executeur met twee sterren ?

Een aantal van de normale taken en bevoegdheden vindt u hieronder:

-het regelen van de uitvaart en begrafenis of crematie

-het beheren van de nalatenschap

-het voldoen van de schulden van de nalatenschap

-het aanwijzen van een boedelnotaris

-het opmaken van een boedelbeschrijving

-het opmaken van de aangifte erfbelasting

-de erfgenamen informeren

-het afleggen van rekening en verantwoording aan de erfgenamen

 

Uitbreiding van de taken van de executeur, die tevens afwikkelingsbewindvoerder wordt -de executeur met drie sterren

De erflater kan de taken van een executeur uitbreiden met de bevoegdheid om bezittingen van de nalatenschap te verkopen zonder dat daarvoor de toestemming of medewerking van de erfgenamen nodig is.

Bijna altijd wordt deze executeur dan ook afwikkelingsbewindvoerder, waardoor deze de bevoegdheid heeft om de nalatenschap te verdelen.

 

Inperking van de taken van de executeur -de executeur met een ster

De erflater kan de taken van een executeur ook inperken en hem alleen de bevoegdheid geven om de uitvaart en begrafenis of crematie te regelen.

 

Meer informatie

Als u meer informatie wenst, dan kunt u een e-mail sturen aan ons kantoor: info@wedn.nl

Gerelateerde posts

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

De bedrijfsovername markeert een belangrijk punt in iemands leven: de start van iets nieuws voor de koper het afscheid van iets wat opgebouwd is...

Geplaatst
Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling

Vermogensoverheveling: hoe gaat dat eigenlijk ? Vaak gaat vermogensoverheveling vanzelf: na overlijden van iemand, gaat diens vermogen over naar...

Geplaatst