Aangifte erf- en schenkbelasting

Aangifte erf- en schenkbelasting

Sinds kort is via de website van de belastingdienst het nieuwe aangiftebiljet voor de aangifte schenkbelasting 2017 beschikbaar.

Ook het aangiftebiljet voor de aangifte erfbelasting 2017 is via de website van de belastingdienst beschikbaar.

Zowel de aangifte erfbelasting als de aangifte schenkbelasting is vormvast.

Vormvast betekent dat de gegevens in de aangifte moeten zijn opgenomen op de exacte wijze waarop en de volgorde waarin ze op het aangifteformulier voorkomen.

Verder wordt de aanslag erfbelasting voortaan per verkrijger opgelegd en krijgt iedere aanslag een eigen betalingskenmerk. De erfbelasting mag alleen nog maar worden betaald per aanslag met vermelding van het juiste kenmerk.

Betaling van de totale erfbelasting voor alle verkrijgers in 1 bedrag en met 1 kenmerk is niet meer mogelijk. Door nieuwe automatisering van de belastingdienst kan een totaalbedrag niet meer worden verwerkt.

Als u meer informatie wenst, kunt u een e-mail sturen aan info@wedn.nl

Gerelateerde posts

Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

De bedrijfsovername markeert een belangrijk punt in iemands leven: de start van iets nieuws voor de koper het afscheid van iets wat opgebouwd is...

Geplaatst