Opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk, actie noodzakelijk!

Opbouw pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk, actie noodzakelijk!

Als u een directeur-grootaandeelhouder bent die in eigen beheer pensioen opbouwt of in het verleden heeft opgebouwd, dan moet u dit zeker lezen!

Op 1 april 2017 is de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer’ in werking getreden. Deze wet verplicht u voor 1 juli 2017 de opbouw van uw pensioenrechten in eigen beheer stop te zetten, op straffe van een grote fiscale sanctie.

Laat daarom de datum van 1 juli 2017 niet voorbijgaan zonder actie te hebben genomen.

Formaliteiten stopzetting

Als u in de BV nog pensioen opbouwt moet dit per 1 april 2017 worden stopgezet. U heeft tot 1 juli 2017 de tijd om dit administratief te regelen. Daarvoor moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan:

  • een aandeelhoudersbesluit tot stopzetting van de pensioenopbouw in eigen beheer en tot aanpassing van uw pensioenbrief;
  • aanpassing van de pensioentoezegging bij een verzekeraar indien u deze daar wilt handhaven;
  • aanpassing van de arbeidsovereenkomst met uw BV en aanpassing van de pensioenbrief.

Is een deel van uw pensioen ondergebracht bij een professionele verzekeraar, dan kunt u tot 1 juli 2017 het verzoek aan de verzekeraar doen om de waarde van het daar opgebouwde pensioen naar een eigen vennootschap te laten overboeken.

Wilt u meer informatie dan kunt u een e-mail sturen naar info@wedn.nl