Omzetbelasting

Bij het overdragen van een bedrijfspand is de omzetbelasting (btw) één van de onderwerpen die de aandacht verdient.

Hoe gaat het in zijn werk ?

De eerste vraag die van belang is: is degene die het pand overdraagt een btw-ondernemer ?

Zo nee, dan is er geen sprake van omzetbelasting over de koopsom.

Zo ja, dan volgt de tweede vraag:

Zijn er inmiddels twee jaar verstreken na de eerste ingebruikneming ?

Zo nee, dan zit het pand nog in de btw-sfeer en wordt over de koopsom btw betaald.

Zo ja, dan zit het pand niet meer in de btw-sfeer en hoeft over de koopsom geen btw betaald te worden.

Is dat laatste geval komt de volgende vraag op: zit het pand in de herzieningsperiode ?

(de herzieningsperiode is een periode van tien jaar, waarin de omzetbelasting die de ondernemer met betrekking tot het pand heeft afgetrokken, dient te worden terugbetaald aan de belastingdienst)

Zo nee, dan valt het pand geheel buiten de btw-sfeer en hoeft de verkoper geen omzetbelasting terug te betalen aan de fiscus.

Zo ja, dan valt het pand ook buiten de btw-sfeer, maar moet de verkoper de door hem afgetrokken omzetbelasting wel terugbetalen aan de fiscus, of althans een deel daarvan voorzover de tien jaar nog niet zijn verstreken.

De wet geeft een mogelijkheid om de herziening niet te laten plaatsvinden, zodat de verkoper de omzetbelasting niet hoeft terug te betalen.

De mogelijkheid die de wet geeft, is opteren voor btw-belaste levering.

Opteren voor btw-belaste levering dient gezamenlijk door de verkoper en de koper te worden verzocht.

Opteren voor btw-belaste levering kan en mag alleen als zowel de verkoper als de koper btw-ondernemer zijn.

Het gevolg van het opteren voor btw-belaste levering is dat voor de koper een nieuwe herzieningsperiode van tien jaar begint te lopen.

Dat laatste betekent onder meer dat als de koper het pand binnen de voor hem geldende nieuwe herzieningsperiode wil verkopen, hij op dat moment de door hem afgetrokken btw met betrekking tot het pand (dus ook de btw op de koopsom) zal dienen terug te betalen aan de fiscus voorzover de tien jaar nog niet voorbij zijn, tenzij hij een koper vindt die bereid is om te opteren voor btw-belaste levering.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor of een e-mail sturen aan info@wedn.nl

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst