Vormerkung

Afbeeldingsresultaten voor gereserveerd

Om de overdracht van bijvoorbeeld een woning te laten plaatsvinden is een akte (van levering) vereist.

Volgens de wet dient: “de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk te worden aangegaan.

De koopovereenkomst of een afschrift daarvan moet aan de koper worden overhandigd. Daarna – na ontvangst van de getekende koopovereenkomst – heeft de koper gedurende drie dagen het recht de koop te ontbinden. Dit recht is ook bekend als bedenktijd.

Om de koper verder te beschermen bestaat de mogelijkheid om de koopovereenkomst in te laten schrijven in de registers van het kadaster. Ná de inschrijving van de koopovereenkomst (aangeduid met de term: “Vormerkung”) wordt de koper onder andere beschermd tegen een na die inschrijving gelegd beslag op het registergoed door een schuldeiser van de verkoper.

Als u een woning koopt dan zal de makelaar aan u de vraag voorleggen of u wenst dat de koopovereenkomst wordt ingeschreven. Mogelijk is uw antwoord afhankelijk van de kosten die een inschrijving van de koopovereenkomst met zich meebrengt. Gezien het belang van de rechtshandeling (aankoop van een woning) en de bescherming die de inschrijving van de koopovereenkomst u geeft, is ons advies om de kosten weloverwogen af te zetten tegen de voordelen die de inschrijving voor u op kan leveren.

Daarbij zijn de kosten  van de inschrijving (€ 195,–), gezien de kosten die gemaakt moeten worden voor een aankoop van een woning en gezien de bescherming, best te overzien.

Soms komt het voor dat iemand een woning verkoopt en een andere woning koopt en dat de overdrachten van die woningen op dezelfde dag plaatsvinden.

Indien de gelden die vrijkomen uit de verkoop gebruikt dienen te worden voor de aankoop, dan moet volgens een aanbeveling van de KNB de koopovereenkomst met betrekking tot de te verkopen woning minimaal vijf werkdagen voor de datum van passeren te zijn ingeschreven in de openbare registers. Daarmee wordt zoveel mogelijk zekerheid gegeven dat de gelden uit de verkoop gebruikt kunnen worden voor de aankoop zodat beide transacties plaats kunnen vinden.

Indien de transacties plaatsvinden op verschillende notariskantoren dan dienen daarnaast tussen die kantoren nog afspraken gemaakt te worden over de overmaking van de gelden en de indiening van de stukken bij het Kadaster. Daar hoeft u zich gelukkig geen zorgen over te maken. Dat wordt voor u geregeld.

 

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst