Taken van de notaris in het kader van de WWFT

De meeste mensen komen tijdens hun leven een enkele keer in aanraking met een notaris. Na een – over het algemeen – lang proces dat het kopen van een huis met zich mee brengt is de notaris de man of vrouw die dat proces met de akte van levering afsluit.

Sommigen kopen vaker een ander huis of komen terug voor een nieuwe hypothecaire financiering.

Ook als er bijvoorbeeld een testament opgemaakt of nagekeken moet worden is een bezoek aan een notaris nodig.

Het is dan ook niet vreemd dat de meeste mensen niet precies weten welke werkzaamheden nodig zijn om het product – de akte – te kunnen presenteren.

Voorafgaand aan het tekenen van een akte zijn er bijvoorbeeld diverse onderzoeken nodig. Registers moeten geraadpleegd worden. Registers zoals het Kadaster, het Huwelijksgoederenregister, het Centraal Testamenten Registers enzovoorts.

Daarnaast heeft een notaris ook een taak in het kader van het bestrijden van witwaspraktijken en het in kaart brengen van het financieren van terrorisme. De notaris is namelijk verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties.

Met deze meldingsplicht hangt samen een cliëntenonderzoek. Alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren moeten hun identiteit door de notaris laten vaststellen en laten verifiëren met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs.

De notaris moet precies weten wie de persoon is die een transactie aangaat. Dit om te kunnen bepalen of die persoon aanvullend onderzoek behoeft in het kader van de transactie die aangegaan zal worden.

Een dorpsgenoot die een huis aankoopt in het eigen dorp is bijvoorbeeld een ander geval dan een onbekende uit een staat (waar terrorisme-financiering vaker voorkomt) die bijvoorbeeld in Groningen een bedrijfspand aankoopt en de overdracht bij een notaris in Noord-Brabant plaats laat vinden. Dat in het laatste geval extra onderzoek nodig is zal u niet bevreemden.

Voor het vaststellen van de identiteit van een natuurlijk persoon is een geldig legitimatiebewijs vereist.

Bij een rechtspersoon zoals een besloten vennootschap dient het Handelsregister geraadpleegd te worden. Daarnaast moet nog gekeken worden naar de natuurlijke personen die belangen hebben in de rechtspersoon. De notaris moet weten wie een belang heeft in het kapitaal van de vennootschap of op een andere manier zeggenschap heeft in de vennootschap.

Een andere meldingsplicht betreft een contante betaling. Een notaris mag geen contante betalingen doen of aannemen indien het bedrag gelijk is aan of hoger is dan € 15.000.–. Daarnaast moet een contante betaling van € 10.000,– of meer worden gemeld bij de juiste instantie. De notaris mag de cliënt niet van die melding op de hoogte brengen.

 

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst