Past uw testament u nog?

                                                                     Afbeeldingsresultaten voor testament

 

Het maken van een testament is natuurlijk niet de leukste activiteit die u kunt verzinnen. Maar zoals voor veel zaken is het toch van het grootste belang dat u daar met enige regelmaat stil bij staat.

Ons advies is om, tenzij grote wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden of wetgeving direct aanpassing van uw testament vereisen, eens in de 6 á 7 jaar stil te staan bij de regelingen die u heeft getroffen in uw testament.

Het is onmogelijk om hier alle voorbeelden op te sommen waarbij aanpassing wenselijk is. Maar een aantal voorbeelden uit de notariële praktijk geven kan hopelijk voor u aanleiding zijn om dat oude testament eens uit de kast of kluis te halen en door te lezen.

Bent u gescheiden en heeft u een testament gemaakt toen u nog samen was?

Bent u gescheiden of is uw relatie verbroken en heeft u nog een testament dat opgemaakt is toen u nog samen was? Dan is het goed om na te gaan of uw ex-partner nog rechten kan ontlenen aan uw testament. Vaak is een bepaling opgenomen waardoor uw ex door de echtscheiding/relatiebreuk automatisch van uw nalatenschap is uitgesloten. Maar zekerheid of dat ook zo is, is natuurlijk wel prettig.

Heeft u samen kinderen gekregen? Dan is het goed om te realiseren dat – ook al is uw ex automatisch van uw nalatenschap uitgesloten – het mogelijk is dat uw vermogen na uw overlijden via uw kinderen toch bij uw ex terecht kan komen. Want als uw kind ná uw overlijden ook overlijdt is uw ex (als ouder van uw kind) mogelijk op grond van de wet erfgenaam van uw kind. Dit is met name het geval als u nog minderjarige kinderen hebt. In een testament kunt u regelen dat uw ex ook na uw overlijden niet via uw kinderen van uw vermogen zal genieten. Daarnaast kunt u in uw testament ook regelingen treffen met betrekking tot een bewind over het vermogen van uw kinderen, eventueel een voogdijregeling treffen (voor het geval bij uw overlijden uw ex ook overleden is) en regelen wie uw nalatenschap af zal wikkelen. Uw ex, als wettelijke vertegenwoordiger van uw kinderen, zal waarschijnlijk niet uw eerste keus zijn.

Heeft u een ouderlijke boedelverdeling gemaakt?

Een ouderlijke boedelverdeling houdt in dat als u overlijdt uw vermogen naar uw partner gaat en uw kinderen ieder een vordering verkrijgen op uw partner. Afhankelijk van uw vermogen, leeftijd van uw partner en de op het moment van uw overlijden geldende vrijstellingen voor de erfbelasting is mogelijk erfbelasting verschuldigd. Het verschuldigd zijn van erfbelasting bij het overlijden van de eerststervende ouder is niet in alle gevallen wenselijk. Het is mogelijk om bij testament het verschuldigd zijn van erfbelasting uit te stellen totdat uw vermogen bij uw kinderen terecht komt. Indien u graag zou willen weten of dat voor u wenselijk en/of mogelijk is, kunt u een afspraak maken om dat eens rustig te komen bespreken.

Zijn de momenten waarop de vorderingen van uw kinderen opeisbaar zijn nog bij de tijd? Het is bijvoorbeeld verstandig om na te gaan of de vorderingen van de kinderen opeisbaar zijn als de langstlevende van u beiden wordt opgenomen en een dure eigen bijdrage moet betalen voor bijvoorbeeld verzorging.

Heeft u inmiddels kleinkinderen?

Indien u kleinkinderen heeft dan is het goed om na te gaan of u in uw testament aan uw kleinkinderen heeft gedacht. Kleinkinderen hebben op dit moment dezelfde vrijstelling voor de erfbelasting als uw kinderen (€ 20.209,–). Door te bepalen dat uw kleinkinderen vermogen uit uw nalatenschap verkrijgen kunt u dus serieus erfbelasting besparen. Het deel van uw vermogen dat uw kleinkinderen verkrijgen slaat uw kinderen over maar wellicht is het ook niet meer noodzakelijk dat uw kinderen uw hele vermogen verkrijgen. Mogelijk kunnen uw kleinkinderen het beter gebruiken. Door het vermogen dat uw kleinkinderen verkrijgen onder bewind te stellen (bijvoorbeeld totdat het kleinkind 23 jaar wordt) wordt voorkomen dat het verkregen vermogen al te gemakkelijk en/of aan verkeerde zaken wordt gespendeerd.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Hopelijk voor u reden om even stil te staan bij uw overlijden om daarna – hopelijk- nog lang en gelukkig te leven.

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst