Nieuw huwelijksvermogensrecht

 

Afbeeldingsresultaten voor huwelijk

Vanaf 1 januari 2018 zal van het ogenblik van de voltrekking van een huwelijk tussen de echtgenoten van rechtswege een gemeenschap van goederen bestaan. Tot genoemde datum is dat een algehele gemeenschap van goederen, ná die datum is de gemeenschap beperkt. Zowel voor als na 1 januari 2018 kan bij huwelijkse voorwaarden van de algehele danwel beperkte gemeenschap worden afgeweken.

De beperkte gemeenschap is echter niet alleen van toepassing op huwelijken die ná 1 januari 2018 worden gesloten. De beperkte gemeenschap is ook van toepassing op alle gemeenschappen (behalve de eenvoudige gemeenschappen) die ontstaan ná 1 januari 2018. Een eenvoudige gemeenschap bestaat bijvoorbeeld als 2 samenwoners een kast aankopen. Die kast vormt dan een gemeenschap waarin zij beiden gerechtigd zijn.

De beperkte gemeenschap kan dus ook voor echtelieden die voor 1 januari 2018 zijn gehuwd, van groot belang zijn. Bijvoorbeeld voor echtelieden die thans op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd. Stel dat deze echtelieden een zogenoemde koude uitsluiting hebben opgenomen in hun huwelijkse voorwaarden. Op grond van deze huwelijkse voorwaarden blijven de vermogens van de echtelieden gescheiden. Ieder behoudt tijdens het huwelijk zijn of haar eigen vermogen. Stel vervolgens dat deze echtelieden van mening zijn dat na zoveel jaren (gelukkig) huwelijk de koude uitsluiting niet meer bij hun jarenlange huwelijk hoort. Ook zijn er geen andere redenen – bijvoorbeeld ondernemersrisico – die de instandhouding van hun huwelijkse voorwaarden rechtvaardigen. Stel tenslotte dat deze mensen dus een algehele gemeenschap van goederen tussen hen willen.

Vóór 1 januari 2018 zal bij opheffing van de huwelijkse voorwaarden een algehele gemeenschap van goederen ontstaan.

Ná 1 januari 2018 zal bij opheffing van de huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap van goederen ontstaan.

Indien de echtelieden een algehele gemeenschap wensen zullen ze dat, bij opheffing ná 1 januari 2018, moeten regelen bij huwelijkse voorwaarden.

Men moet zich er ook bewust van zijn dat als de nieuwe wet in werking treedt:

– een woning die samenwoners in ongelijke delen in onverdeelde eigendom hebben, na het huwelijk in de beperkte gemeenschap valt en dus aan beide echtgenoten samen toebehoort voor gelijke delen;

– aandelen in een BV waarvan de ene partner 10 aandelen heeft en de andere partner 30 aandelen, na het huwelijk niet in de beperkte gemeenschap vallen en prive-vermogen blijven

 

 

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst