Informatie uit het kadaster

Informatie uit het kadaster

Welke informatie kunt u uit het kadaster opvragen en hoe komt die informatie in het kadaster terecht ?

 

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei a.s. in werking en is de reden om hier aandacht te besteden aan de informatie die u bij het kadaster kunt opvragen.

De laatste tijd is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volop in het nieuws.

De AVG is de regeling die bepaalt op welke manier instanties mogen omgaan met persoonsgegevens.

 

De informatie die u uit het kadaster kunt opvragen, heeft betrekking op woningen en andere registergoederen zoals grond, bedrijfspanden, schepen en vliegtuigen.

U kunt bijvoorbeeld opvragen wie de eigenaar van een woning is en welke hypotheek er op die woning rust.

 

Doel openbaarmaken gegevens kadaster

Het doel van het openbaarmaken van die gegevens is rechtszekerheid:

Een koper van een woning moet immers kunnen weten wie eigenaar is van de woning, zodat hij weet met wie hij zaken kan doen over de verkoop. Ook een bank die een hypotheeklening verstrekt, dient te weten of er andere hypotheken op de woning rusten.

 

In de Kadasterwet staat precies beschreven welke gegevens over woningen en andere registergoederen moeten worden ingeschreven.

Bijvoorbeeld: als een woning wordt overgedragen dan wordt de notariële akte van levering ingeschreven in het kadaster.

 

Volgens de Kadasterwet moeten in een notariële akte van levering onder meer zijn opgenomen:

-de naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, woonplaats met adres en burgerlijke staat van de verkoper en koper

-de  aard, de plaatselijke aanduiding en kadastrale aanduiding van de woning

 

Volgens de Wet op het notarisambt moet een notaris in iedere notariële akte het identiteitsbewijs van de verkoper en koper vermelden met het nummer van het identiteitsbewijs.

 

Notariële akte dient te voldoen aan de Kadasterwet en Wet op het notarisambt

De notaris moet dus een akte van levering opmaken die zowel voldoet aan de Kadasterwet als aan de Wet op het notarisambt.

 

Inmiddels kan iedereen bij het kadaster die gegevens online opvragen. Dat gaat vrij makkelijk en voor enkele euro’s.

Er zijn daarom mensen die van mening zijn dat het makkelijk opvragen van die persoonsgegevens uit het kadaster wringt met de bescherming van diezelfde persoonsgegevens.

 

Er gaan stemmen op om de Kadasterwet aan te passen vanwege de AVG. Als besloten wordt om de Kadasterwet aan te passen, zal dat via het gebruikelijke wetgevingstraject gaan en in ieder geval niet voor de invoering van de AVG op 25 mei a.s. geregeld zijn.

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst