Geschiedenis van Huis Veebeek van 1637-1843

Geschiedenis van Huis Veebeek van 1637-1843

Een keer een niet-juridisch onderwerp: een stukje geschiedenis over het Huis Veebeek (deel 1)

Stichter van het kasteel en zijn familie:

Jhr Cornelis van Horenbeeck, zijn vrouw Jkvr Anna Catherina van Lamsweerde en hun nazaten

Het Huis Veebeek is oorspronkelijk in het jaar 1637 als kasteel gebouwd in opdracht van Jonkheer Cornelis van Horenbeeck.

Hij was twee jaar eerder getrouwd met Jonkvrouwe Anna Catherina van Lamsweerde.

Zowel de jonkheer als zijn echtgenote waren geboren en getogen in Den Bosch.

Ze waren allebei rooms-katholiek en maakten het beleg van Den Bosch mee en de bezetting van de stad door het leger van Frederik Hendrik.

Met de bezetting van Den Bosch veranderde de stad van de rooms-katholieke signatuur naar de protestantse signatuur.

Het vermoeden is dat de onveilige toestand in de stad en ook de godsdienstproblemen, de reden waren dat Cornelis en Anna Catherina in het dorp Berlicum een kasteel lieten bouwen en daar gingen wonen.

De periode dat ze in het kasteel woonden, was behoorlijk onrustig, maar gelukkig kwam er een einde aan: in 1648 eindigt de Tachtigjarige oorlog met de Vrede van Munster.

Helaas heeft Cornelis van Horenbeeck niet kunnen genieten van de vredestijd, want hij overlijdt vijf dagen na de Vrede van Munster.

Zijn vrouw Anna Catherina is dan 33 jaar en blijft als jonge weduwe achter met acht kinderen.

Door het testament van Cornelis kan zijn vrouw gelukkig wel op het kasteel blijven wonen: ze krijgt als langstlevende het levenslang vruchtgebruik van het kasteel en hun kinderen krijgen de eigendom belast met het vruchtgebruik. Anna Catherina hertrouwt op 41-jarige leeftijd met Gerart Pennings, die knecht was op het kasteel Veebeek en blijft samen met hem en hun kinderen op het kasteel wonen.

Tweede familie van eigenaren: Anthonij de Hee, zijn vrouw Allegonda van Wamel en hun nazaten

Na het overlijden van Anna Catharina en haar tweede man volgen er diverse verervingen in de familie van Horenbeeck. Omdat de familie steeds verder weg woont en de band met het dorp Berlicum verwatert, besluiten ze in het jaar 1697 het kasteel Veebeek te verkopen aan Anthonij de Hee.

Anthonij de Hee is koopman en woont in de stad Den Bosch. Hij en zijn vrouw Allegonda van Wamel hebben een succesvolle groot- en kleinhandel in laken en zijden stoffen. Hij heeft niet veel plezier gehad van de aankoop van het kasteel, omdat hij een jaar na de aankoop overlijdt, in 1698.

De weduwe Allegonda van Wamel blijft het kasteel bewonen tot 1730. Daarna vererft het kasteel in de familie de Hee. Beatrix de Hee  is de laatste nazaat van Anthonij de Hee die het kasteel als eigenaar bewoont.

Derde familie van eigenaren: Maria Loijens, haar echtgenoot Johannes  de Meester en hun nazaten

Na overlijden van Beatrix de Hee in 1797 komt het kasteel in handen van haar nicht Maria Loijens en diens echtgenoot Johannes de Meester.

Johannes de Meester en Maria Loijens bewonen het kasteel zelf een paar jaar, maar besluiten het na die paar jaar te verhuren.

Degene die het kasteel huurt in het jaar 1815 is een zekere Antonius van Alphen, Vicaris Apostoliek van Den Bosch. Antonius van Alphen richt het kasteel in ’tot een verblijf der klein Seminaristen’. Het is het eerste opleidingsinstituut voor priesters in de omgeving van Berlicum sinds de bezetting van Den Bosch in 1629. Omdat het kasteel Veebeek te klein werd voor de seminaristen, kocht de rector het kasteel Beekvliet aan. Zo heeft Veebeek aan de basis gestaan van het huidige gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel.

Na diverse verervingen in de familie de Meester wordt het kasteel in erbarmelijke staat in het jaar 1843 verkocht aan Hendrik Willem Bosch, die het grondig renoveert en er een classicistisch huis van maakt.

(wordt vervolgd)

tekst ontleend aan het boek: Het Herengoed Veebeek te Berlicum, geschreven door Wim van der Heijden voor Heemkundekring De Plaets in Berlicum

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst