De verklaring van erfrecht

 

Afbeeldingsresultaten voor verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overleden is zijn er veel dingen die geregeld moeten worden. Naast de verzorging van een gepast afscheid zal ook bekeken moeten worden aan wie het vermogen van de overleden persoon (hierna erflater genoemd) toekomt.

Ook al is men daar zelf nog niet toe aan, dan kan het voorkomen dat banken/instellingen dienen te weten aan wie de nalatenschap toekomt.

Vaak dient een verklaring van erfrecht opgesteld te worden. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin wordt aangegeven:

– wie is overleden;

– wat de burgerlijke staat van erflater was;

– of erflater afstammelingen heeft achtergelaten;

– of erflater een testament of andersoortige uiterste wilsbeschikking heeft opgesteld;

– aan wie de nalatenschap van erflater toekomt als gevolg van het testament of de wet;

– of de nalatenschap door de erfgenamen is aanvaard; en

– of door de erfgenamen volmacht is gegeven aan een of meerdere erfgenamen om handelingen met betrekking tot de nalatenschap te verrichten, zoals bijvoorbeeld een volmacht tot inning.

Mogelijk heeft erflater een executeur – al dan niet met afwikkelingsbewind – aangesteld. Deze executeur is dan door erflater gemachtigd om de nalatenschap af te wikkelen. Welke soorten executeur er zijn is na te lezen in een ander op deze site geplaatst artikel.

De verklaring van erfrecht wordt door de notaris opgesteld nadat onderzoek omtrent bovenstaande heeft plaatsgevonden.

Daartoe worden de nodige registers geraadpleegd zoals bijvoorbeeld het Centraal Testamenten Register te ‘s-Gravenhage. In dat register is ingeschreven of iemand een testament (of een andere beschikking terzake des doods) heeft opgesteld. Het testament zelf wordt niet ingeschreven. Dat blijft bij de notaris. Wel wordt een formulier ingeschreven dat aangeeft wanneer een testament is gemaakt en bij welke notaris. Het testament kan bij die notaris worden opgevraagd door degenen aan wie het testament kan worden afgegeven, bijvoorbeeld aan een erfgenaam.

Met de verklaring van erfrecht kan een geblokkeerde bankrekening worden gedeblokkeerd. Ook kan een verklaring van erfrecht worden ingeschreven in de registers van het Kadaster zodat bijvoorbeeld een huis op naam van een erfgenaam kan worden gezet.

 

Gerelateerde posts

Zomervakantie 2020

Zomervakantie 2020

VANWEGE DE ZOMERVAKANTIE KUNT U TOT EN MET 14 AUGUSTUS ALLEEN TERECHT OP ONS KANTOOR IN HEESWIJK-DINTHER (ONS KANTOOR IN BERLICUM IS DAN GESLOTEN)...

Geplaatst